Kalkulator wynagrodzeń netto/brutto

Kalkulator netto/brutto

Przelicznik Netto/Brutto w Polsce

Oblicz kwoty Netto/BruttoJeżeli chcesz obliczyć wynagrodzenie brutto i netto, to zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego kalkulatora wynagrodzeń na stronie agencji pracy Amer International.

Czym jest kalkulator wynagrodzeń netto/brutto i jak działa?

Kalkulator wynagrodzeń netto/brutto to jest proste i zautomatyzowane narzędzie, dostępne online, za pomocą którego można obliczyć płacę netto i brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracowników.

Wystarczy podać wymagane dane, aby przykładowo obliczyć wysokość podatku, rozmaitych składek. Na koniec otrzymuje się przejrzystą tabelę z dokładnymi wynikami, które można przeanalizować.

Wynagrodzenie brutto i netto - różnica i znaczenie

Wiele osób pracujących w Polsce nie wie, czym jest wynagrodzenie brutto i netto, nie zna różnic między tymi dwoma terminami. Warto jednak uzupełnić wiedzę, bo wartość wynagrodzenia w kwocie brutto różni się mocno od tego, co przedstawia wariant netto.

Od poprawnego wyliczenia wartości kwoty zależy to, ile otrzyma się pieniędzy za wykonaną pracę.

Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzymuje po odjęciu różnych składek i podatków od jego pełnego wynagrodzenia brutto.

W skrócie, wynagrodzenie netto to "czysta" pensja, którą pracownik otrzymuje na rękę po uwzględnieniu wszystkich potrąceń.

Z kolei wynagrodzenie netto odnosi się do kwoty otrzymanej po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Wiąże się to z odciągnięciem części kwoty brutto na wszystkie składki fundusze.

Wynagrodzenie brutto to całkowita kwota, którą pracownik zarabia przed potrąceniem jakichkolwiek opłat.

Najprościej będzie wyliczyć różnicę brutto i netto przy wykorzystaniu gotowego narzędzia w postaci kalkulatora wynagrodzeń.

Jak obliczyć stawkę godzinową?

Na obliczanie stawki godzinowej stosuje się prosty wzór, dzieli się kwotę minimalnej płacy przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Jak widać, nie ma w tym niczego skomplikowanego.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku stawki godzinowej za pracę w weekendy, bo pracodawca jest zobligowany do wypłacenia pracownikowi dodatku do wynagrodzenia.

Obliczanie wynagrodzenia brutto znając kwotę netto

Nasz kalkulator wynagrodzeń działa jako przelicznik brutto netto, za pomocą którego można szybko sprawdzić, ile otrzyma się pieniędzy za wypełnienie obowiązków zawodowych.

Można obliczyć wysokość kwoty netto, brutto, całkowitego kosztu pracodawcy.

W naszym kalkulatorze wystarczające jest podanie kwoty, czyli typu stawki, w tym przypadku stawki miesięcznej i zaznaczenie wariantu brutto.

W celu obliczenia płacy może być także wymagane określenie dodatkowych parametrów, czyli gdy pracownik został zatrudniony poza miejscem zamieszkania, prowadzi działalność gospodarczą, pracuje dla innego pracodawcy, ma powyżej 26 lat.

Jeśli zna się kwotę netto, to w celu obliczenia wynagrodzenia brutto należy dodać do niej składki (emerytalną, rentową, chorobową, ubezpieczeniową, na podatek dochodowy).

Wpływ rodzaju umowy na wynagrodzenie brutto i netto

W zależności od rodzaju umowy wysokość wynagrodzenia brutto i netto będzie inna.

Pracodawca jest obowiązany do wręczenia zatrudnionemu pracownikowi umowy do podpisania przed rozpoczęciem pracy. Musi widnieć w nim kwota brutto, niezależnie od tego, czy zawiera się umowę o pracę, dzieło, zlecenie.

Przy obliczaniu wynagrodzenia netto i brutto bierze się pod uwagę różnice między dwoma sumami, a wynika ona z uwzględnienia kwot zaliczki na podatek dochodowy.

Jeśli ktoś podpisał umowę o pracę lub umowę zlecenia, to trzeba jeszcze dodatkowo pomniejszyć płacę o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przy umowie o pracę są składki rentowe, chorobowe, zdrowotne i emerytalne.

Wpływ wysokości wynagrodzenia na podatek dochodowy

Każdego roku podatnicy są zobligowani do złożenia rocznej deklaracji PIT, wiąże się to niestety z obciążeniem dochodu osób fizycznych, a za potrącenie zaliczki na podatek i odprowadzenie jej do urzędu skarbowego odpowiada pracodawca.

Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Warto też zaznaczyć, że koszty uzyskania przychodu są ustalane odgórnie, a na ich wysokość wpływa wiele czynników, przede wszystkim liczba etatów, miejsce zatrudnienia

Przy obliczaniu trzeba mieć na uwadze kwotę wolną od podatku, wysokość zaliczek z wynagrodzenia pracownika, możliwe odliczenia od dochodu typu ulga na leki, darowizna, ulga internetowa, ekwiwalent za oddaną honorowo krew.

Ulga "zerowy PIT dla młodych" - co to oznacza?

Młode osoby mogą liczyć na zerowy PIT, co wiąże się ze zwolnieniem z podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26. roku życia. Ulgą objęte są wynagrodzenia uzyskane ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia, odbywania praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego.

Warto od razu zaznaczyć, że nie ma nawet potrzeby składania żadnych oświadczeń przez pracodawcę, bo PIT dla młodych jest stosowany automatycznie.

Kwota wolna od podatku i jej znaczenie

Kwota wolna od podatku jest ustalona ustawowo, dotyczy dochodu nieobjętego podatkiem dochodowym. Z rozwiązania tego mogą skorzystać tylko osoby, które rozliczają swoje przychody za pomocą PIT 36 lub PIT 37, na zasadach ogólnych.

Zgodnie z Polskim Ładem stosuje się kwotę wolną od podatku, jeżeli nie przekroczy 30 000 zł w skali roku. Z kolei miesięcznie można zarobić bez podatku do 2500 zł, dzięki czemu nie następuje obowiązek jego odprowadzenia.

Koszty uzyskania przychodu dla pracownika

Na koszty uzyskania przychodu dla pracownika składają się rozmaite wydatki, które poniósł on w związku z otrzymaniem przychodu. Wiąże się to z pomniejszeniem podstawy opodatkowania, czyli z mniejszym podatkiem do zapłacenia. W skrócie, na dochód składa się przychód po odjęciu kosztów jego uzyskania.

Pracownicze Plany Kapitałowe - opcje oszczędzania na emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe są systemem oszczędnościowym przeznaczonym na cele emerytalne, a zarobione pieniądze mają postać prywatnego i dziedziczonego kapitału.

Pracownik wraz z pracodawcą wybierają instytucję finansową odpowiedzialną za otwarcie indywidualnego rachunku, na który wpływa co miesiąc konkretna wpłata.

Obliczanie kosztów pracodawcy

Pracodawca może bardzo szybko obliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika za pomocą kalkulatora wynagrodzeń.

Możliwe staje się oszacowanie obciążenia wynikającego z podatku dochodowego, który przedsiębiorca musi odprowadzić za każdego zatrudnionego pracownika oraz wyliczenie należnych za niego składek ZUS i określenie wynagrodzenia netto.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Akceptuję cookies z tej strony